Renhold og hygieneservice

For små og mellomstore bedrifter

Vi er gode på effektiv rengjøring til små og mellomstore bedrifter. Effektivitet og trivsel blant dine ansatte er knyttet til kvaliteten på det daglige renholdet av din virksomhet. Vi setter vår ære i å tilby det beste renholdet. 

Renhold med omtanke og erfaring

Vi gjør rent med omtanke og har erfaring og kunnskap til å gi den beste kvalitet og service. Vi benytter kun miljøvennlige produkter og metoder.

Opplæring og motivasjon

Vår grundige opplæring bidrar til motiverte og effektive medarbeidere. Vi vektlegger sikkerhet og miljøvennlighet, og vi er alltid i samsvar med gjeldende bestemmelser. Vi sørger for å skape et godt og stabilt arbeidsforhold.