Hente-, bringe- og frankeringstjenester for bedrifter

Posttjenester

Effektiv og punktlig post- og pakkehåndtering gir god flyt i organisasjonen. Oppgaver som hente og bringetjeneste, sortering, intern distribusjon og frankering kan du trygt overlate til Østlandske Bedriftsservice AS.

Henting og levering av post fra lokalt postkontor

 • Vi henter innkommende post og pakker fra deres postboks og leverer det til din adresse på avtalt tidspunkt
 • Vi henter utgående post og pakker fra din adresse og leverer det til avtalt distributør på avtalt tidspunkt

Tjenesten omfatter:

 • Brev innland og utland
 • Rekommanderte brev
 • Pakker
 • Postoppkrav
 • Ekspressendinger

Frankeringstjeneste

 • Vi henter dine brev og pakker hos deg og frankerer disse på vår postsentral.

Du sparer både tid, i tillegg til at behovet for leie av frankeringsmaskin faller bort til fordel for etterskuddsvis fakturering basert på faktisk forbruk

Bud og Internposttjenester

 • Vi henter og bringer din internpost til og fra lokasjoner i distriktet
 • Vi henter og bringer dine pakker til og fra lokasjoner i distriktet 

En tjeneste som er tilgjengelig når du har behovet.

Pakke og konvolutteringstjeneste

 • Vi pakker og gjør dine varer klar for interndistribusjon eller postsending
 • Vi konvolutterer dine brev eller dokumenter klar for utsendelse

Små eller stor forsendelser - vi tar jobben

Ønsker informasjon om